Internkontroll

Vi tilbyr etablering, drift og vedlikehold av systemer for internkontroll.

De fleste bedrifter er gjennom lovverket pålagt å ha et system for internkontroll. Minimumskravet handler som oftest om systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Krav til innhold varierer etter type virksomhet, antall ansatte etc.

Internkontroll litt utover det lovbestemte kan også være et godt verktøy for å skape bedre kvalitet, både i arbeidsdagen til de ansatte og på varer og tjenester som leveres i markedet. Det kan også være et krav i forbindelse med offentlige anbud.

Gode rutiner for internkontroll bidrar blant annet til:

  • Mindre grad av skader, feil og omarbeid
  • Mer fornøyde ansatte og mindre sykefravær
  • Det bidrar til bedre kundetilfredshet
  • Det gir bedre oversikt til ledelsen
  • Det gir lavere driftsrisiko

Vi tilbyr:

  • Oppsett av et online internkontrollsystem som passer for din bedrift.
  • Løpende drift av systemet på fast basis om ønskelig.

Ønsker du å ta en prat om internkontroll i din bedrift?

Torstein-ervik_600x600

Torstein Ervik

Autorisert regnskapsfører

Lang erfaring fra arbeid med regnskap, markedsarbeid, styrearbeid og daglig ledelse, i ulike typer virksomhet. Har deltatt eller ledet flere arbeidsprosjekt, omstillingsprosesser, overdragelse av virksomhet, strategiarbeid etc.

Telefon: 993 52 100
E-post: torstein@koph.no