RegnskapREGNSKAP FOR SMÅBEDRIFTER
En svært viktig del av virksomheten vår er å føre regnskap for småbedrifter.  Vi utfører hele eller deler av regnskapet, alt etter kundens ønske. Vi kan også arbeide ute hos kunden om det er ønskelig. For å kunne bruke regnskapet som et godt styringsverktøy mener vi at et nært samarbeid med kunden er viktig.

God kjennskap til  bedriftens indre kjemi og aktiviteter gir oss et større grunnlag for å se de beste løsningene. Flere kunder har også forenklet hverdagen ved å overlate andre administrative oppgaver til oss. Kontakt oss gjerne for en prat, hvis du leter etter andre løsninger på administrasjonsarbeidet. Fleksible arbeidsrutiner i samsvar med kundens behov står alltid i fokus.

ØkosjefUTLEIE AV ØKONOMISJEF / BEDRIFTSRÅDGIVER
Hos oss kan du leie din egen bedriftsrådgiver på deltid. Bedriftsrådgiverens arbeid strekker seg på tvers av bedriften. Dette gir deg som bedriftsleder bedre oversikt over økonomi, kvalitetssystem og annen nødvendig dokumentasjon. Bedriftsrådgiveren kan også være en god diskusjonspartner i økonomiske og strategiske spørsmål.

ProsjektPROSJEKTSTYRING
Vi tilbyr tjenester innen prosjektstyring. Alle bedrifter har med jevne mellomrom behov for omstillinger. Grunnlaget for slike omstillinger kan være ny strategi, endringer i markedet, samarbeidsprosjekter eller satsing på nye nisjer og produkter. Større inngrep og endringer krever ofte god planlegging og styring for å lykkes. Vi ønsker å bidra til at din bedrift skal nå sine mål på en god og effektiv måte, og til lavest mulig kostnad.

RN_medlemslogo_pos_RGB copyVI ER MEDLEM AV REGNSKAP NORGE
Konsulentpartner Harstad AS er et autorisert regnskapsførerselskap. Vi er tilsluttet vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge (tildigere NARF )
Dette medfører at det stilles klare krav til kvaliteten på arbeidet vårt, noe som er en trygghet for kundene våre.